Somliga samlar på böcker, andra samlar på frimärken. Jag samlar på mänskliga beteenden. Mina teckningar är en resa i mitt eget sinne. Ett sinne fyllt av ansikten.

Jag tecknar digitalt på en surfplatta. Jag har funnit den tekniken passar mig utmärkt just nu. Alla teckningar är skapade direkt ur mitt sinne och är inte porträtt eller ritade efter förebilder. De är helt enkelt bilder som jag har i mitt huvud…