Normal enligt Wikipedia

Normal har flera betydelser:

  • en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper.
  • en vinkelrät linje, se normalvektor
  • en sorts matris, se normal matris
  • ett materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en måttenhet.
  • en amerikansk stad i Illinois, Normal, Illinois
  • ett queerfeministiskt bokförlag, Normal förlag.

Länk >>

 

Nu börjar mitt sökande ta form

Igår bestämde jag mig för att börja en resa i sökandet efter vad som är normalt. Jag upplever att det finns en konflikt i begreppet normalt kontra onormalt i människors vardag. Jag vill undersöka om begreppet har något egenvärde i form av att skapa lycka alternativt olycka för individen och samhället. Min plan är nu att med öppet sinne söka information, tala med medmänniskor och utbyta tankar via webben för att sedan se vart det leder och kanske en dag komma med en slutsats…