Utställning i Kolhuset

Varje gång ett nytt par ögon ser upp på mig från den vita ytan säger jag ”Hej där”. Varje gång jag lämnar dem någonstans säger jag ”Hej då”. Och varje gång de hittar ett nytt hem gläder jag mig. Idag lämnade jag några av dem på restaurangen Kolhuset längst ut på Ängskärs udde i Norduppland. De har nu en fantastisk havsutsikt och jag var glad när jag gick därifrån och sa ”Hej då, ha det så bra”.

Fram till och med v 33 kan du se dem i restaurang Kolhuset i Ängskär. Där finns både digitala teckningar och tuschlaveringar. Under På tur i Hållnäs den 10 aug 2019 kommer jag att finnas på plats och ser fram emot att träffa andra som vill tala om konst, mänskligheten och väder.

Tavlor med utsikt

Utställningen är öppen under restaurangens öppettider. Hittar du inte utställningen, fråga restaurangens personalen och samtidigt prova något ur Kolhusets meny!

Kolhusets öppettider

Tavlor med insikt?

Konst på väg 2019 – When to smile

Öppet långfredag till påskdag kl 11-17 och annandag påsk 11-15.

Till årets konstrunda i Tierps kommun har jag fokuserat på att utforska leendet. Ett mänskligt beteende som är så vanligt och mångfacetterat att det är svårt att fånga i bild. Vi använder leendet i så många och så olika situationer. I glädje, i genans, i artighet, i kärlek, i hån, i lycka. Ja, exemplen kan fortsätta länge till. Men vad händer när vi ler på fel ställe? När vi ler på fel sätt eller när vi tolkar leendet fel?

I teckningar och målningar låter jag mina intryck av leende formas, bearbetas och uttryckas helt utan förebilder. Istället får de växa fram ur mitt eget sinne…

Svartvit teckning av ett ansikte med stora ögon och ett försiktigt leende.

Välkommen till Sätravägen 9 i Skärplinge under påskhelgen 2019!

Konst på väg 2019

En onormal normal kreativitet

ITre av mina verk på väggen i Gislaveds konsthall skrivandets stund hänger några av mina bilder på väggarna i Gislaveds konsthall. Med anledning av detta blev jag uppringd av en journalist för en intervju. Mycket av samtalet kom att kretsa kring det faktum att jag har autism. Jag har inga problem att prata om detta och inte heller att det nämns i media men när jag såg rubriken i tidningen så började jag fundera.

”Så kommer Huldas autism till nytta” var rubriken på en ganska kort notis om min konst. Det ställde mig inför frågan om vad som är mest intressant med mig. Det faktum att jag är autistisk eller att jag är konstnär? Är det så att min konst blir bättre på grund av att jag har autism eller är det så att jag är konstnär på grund av att jag är autistisk?

Tidigare har jag stött på artiklar av forskaren och överläkaren i psykiatri Simon Kyaga som speciellt har intresserat sig för sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Vad jag förstår av det lilla som jag tagit del av verkar det finnas en viss koppling mellan psykisk sjukdom och kreativitet men den verkar inte helt solklar. Kopplingen mellan autism och kreativitet är ännu mindre tydlig. Ändå kan vi se både historiskt och i vår samtid många framstående kreativa personer som lyckats väl inom sina respektive områden. Men frågan är, skulle de gjort det även utan sitt psykiatriska eller neuropsykiatriska tillstånd?

Idag tog jag del av en föreläsning av Simon Kyaga där jag fastnade speciellt för en detalj. I samband med att han presenterade studier som visade på att personer med schizofreni behandlade information och drog slutsatser på ett annat sätt. Det verkar som om de filtrerar bort sådant som andra tar för givet och därmed kan få nya insikter som normalpopulationen inte kan se. Denna förmåga är dock inte bara en tillgång. Att alltid vara tvungen att ifrågasätta allting tar på krafterna.

 

”Men självklart är det så att om vi skulle ifrågasätta allting så kanske vi skulle komma på nya saker oftare.”

Simon Kyaga, forskare och överläkare i psykiatri, KI

 

Här börjar jag tänka att vi är något på spåren. Ett psykiatriskt eller neuropsykiatriskt tillstånd leder kanske inte per automatik till att någon blir mer kreativ men det kan ge en ingång till något nytt. Till något ingen tidigare sett. Till det där som driver mänskligheten framåt. Om vi tillåts synas och höras och inte tystas av fördomar, stigma och intolerans. För, som Kyaga avslutar sin föreläsning, så behöver vi mötas, öka toleransen, och förändra världen tillsammans.

Jag tror inte att min autism gör mig till en bättre konstnär men jag tror att det gör att jag kan se saker som andra inte ser. Och med lite tur och ett visst mått av skicklighet kanske jag kan förmedla det via min konst och få mänskligheten att ta ytterligare ett litet myrsteg mot en bättre värld.

”Så kommer Huldas autism till nytta” Värnamo nyheter maj 2017

UR Samtiden – Klok på alla sätt och vis, Simon Kyaga

Simon Kyagas avhandling CREATIVITY AND PSYCHOPATHOLOGY

PicsArt uppmärksammade Världsdagen för autism

Sommaren 2015 startade jag ett nytt konto i appen PicsArt vid sidan av mitt konto för fotografi @huldasandelin Det nya kontot fick namnet @myautismmind. Jag hade just fått diagnosen Aspergers syndrom vid 40 års ålder och kände att detta var något jag hade behov av att utforska. Inte bara genom att läsa och prata utan även visuellt.

Bild av mitt konto My autism mind på Picsart
Mitt konto på Picsart

Som ung uttryckte jag mig i flera konstformer som måleri, videokonst och text. Men någonstans på vägen tappade jag bort den förmågan och jag  saknade den. Jag visste dock inte hur jag skulle hitta tillbaka till konstnären inom mig eller om det ens gick. De få försök jag gjort med att greppa penseln hade misslyckats men nu hade något nytt öppnats för mig.

I början gick det trögt att få följare men så småningom började folk hitta mig. I skrivandets stund har jag passerat 20 000 följare. Något som känns som en stor framgång inte bara för mig utan också för spridandet av kunskap, medvetenhet och acceptans kring autism.

I april 2015 uppmärksammade PicsArt Världsdagen för autism genom att skriva en artikel om mig. En höjdpunkt för min väg tillbaka som konstnär.

If the gorgeous art in Hulda’s portfolio is not enough proof of how awesome she is as an artist and human being, the interview we conducted with her for World Autism Awareness Day will surely make it crystal clear. The way Hulda explains her art turns something that is already beautiful into a genuinely enlightening and personal experience.

You could not have stumbled upon a more charming and eloquent individual to welcome you into the world of autism than Hulda. The full interview is below, so we’ll leave you to it.

See the World Through the Eyes of an Artist With Autism