Varför

Under många år har jag förutom formgivning arbetat inom området psykisk ohälsa. I detta sammanhang möts jag ofta av frågan vad som egentligen är normalt. Ibland ställd som en öppen fråga men oftast för att avsluta ett samtal om det som kan vara svårt i livet. Jag upplever att det finns en konflikt i begreppet normalt kontra onormalt i människors vardag. Jag vill undersöka om begreppet har något egenvärde i form av att skapa lycka alternativt olycka för individen och samhället. Min plan är nu att med öppet sinne söka information, tala med medmänniskor och utbyta tankar via webben för att sedan se vart det leder och kanske en dag komma med en slutsats…