Vad är psykisk ohälsa, egentligen?

Att tala om psykisk ohälsa kan vara förvirrande. Är ohälsan en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en subjektiv upplevelse av mitt eget mående? Nedan är ett utdrag från Sveriges kommuner och landstings hemsida. Det är skrivet av Ing-Marie Wieselgren som är överläkare och tidigare chef för psykos- och rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon var huvudsekreterare i Nationell psykiatrisamordning och arbetar just nu på Sveriges Kommuner och Landsting med psykiatrifrågor.

Förslag till definitioner

* Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

* Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

* Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

* Psykiska sjukdomar och psykiskt funktionshinder är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en diagnos. Det är vanligt med psykiska besvär bland barn och ungdomar och det är oftast övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet samtidigt som tidig identifiering av allvarliga tillstånd kan påverka prognosen positivt. Socialt utanförskap, arbetslöshet, långtidssjukskrivningar, psykisk sjukdom och missbruk kostar samhället betydande summor och de enskilda individerna och deras närstående stort lidande.

Detta är skrivet 23 mars 2010. Läs hela artikeln

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.