Normalfördelning – att mäta normalitet?

Ett nytt begrepp har dykt upp i mitt sökande, nämligen normalfördelning. Avancerad matematik som jag har svårt att sätta mig in i men som verkar ha haft stort genomslag i vårt samhälle. Det används bl a för att visa intelligenskvot, IQ, hos människan. Denna kurva var också grundläggande för betygssystemet 1-5.

Normalfördelningskurva : wikipedia

Att hamna i ytterkanterna av denna kurva oavsett om den mäter IQ, socialt beteende eller hälsa så verkar det leda till ett exkludernade, att inte vara normal.

Utdrag ur Natur & Kulturs Psykologilexikon

”Fördelning av observationer enligt slumpen. Detta innebär att man får viss fördelning av observationerna, så att fördelningen bildar en klockformig kurva, s k Gausskurva eller normalkurva. I en sådan fördelning finns det en bestämd relation mellan z-värden (standardpoäng) och den andel (procent) observationer som faller utanför ett visst z-värde och mellan de olika z-värdena.”

4 thoughts on “Normalfördelning – att mäta normalitet?

 1. Njae, nu är du lite drastisk tycker jag. Den här normalfördelningskurvan är väl ett ”verktyg” (kommer inte på något bra ord på svenska) inom statistik som beskriver det sätt slumpmässiga värden distribueras. Den har inget värde att göra. Alltså, om man mäter IQ-värdet på 100 000 slumpmässigt utvalda människor kommer resultaten att ungefär falla inom en sådan kurva. Varför har jag ingen aning om (litterturvetare, ej matematiker…). Mäter man längd på 100 000 slumpmässigt utvalda människor hamnar resultaten också ungefär inom en sådan kurva. Fler människor är 170 cm än 210 cm, alltså hamnar fler i mitten, därav kurvans utseende.

  Jag håller heller inte med om att allting som faller i utkanterna ”verkar leda till ett exkluderande”. Det tankehoppet går jag inte helt med på. Beror inte det ganska mycket på vad det handlar om?

  1. Visst har du rätt att kurvan i sig inte har något med värdering att göra men om man tar fallet med IQ så har vi ju en tendens att ett normalt IQ är mer eftersträvansvärt än ett lågt IQ. Det innebär ju att ju närmare mitten man hamnar desto mer normal uppfattas du. Har du ett extremt högt eller lågt IQ så uppfattas du som annorlunda, onormal.

   Jag talade lite med min kloke make som till skillnad från mig läst sådant här på universitet och han bekräftade min tanke om att detta är ett sätt att mäta normalitet. Så om man skulle be en slumpmässig del av jordens befolkning att skatta sin lycka/olycka så skulle man med hjälp av normalfördelning kunna se vilken grad av lycka som är normal i världen. Om man nu anser att det är majoritetens upplevelse som sätter normen. Det kan ju också ifrågasättas då det kan vara så att jordens befolkning är olyckligare eller lyckligare än den borde vara, än vad som borde vara normalt…

   Normalfördelning är ett sätt att visa på en norm utifrån en population. Till exempel verkar den ha använts vid bedömning om en elev ska gå i särskola eller inte. Idag verkar man ha frångått detta till att mer inrikta sig på att inkludera istället för att exkludera.

   När jag sökt fakta om normalfördelning har jag skummat förbi en hel del sidor med innehåll som med hjälp av normalfördelningskurvan vill peka på skillnader i mänskliga raser. Jag har inte fördjupat mig i dessa och känner att det visar vikten av att ta reda på vad detta används till och vad det inte bör användas till.

 2. Jag vidhåller att normalfördelningskurvan i sig inte visar något annat än distribution av slumpmässiga värden, precis som din man säger. När man statistiskt mäter något är man inte ute efter att värdera. Folk är så långa som de är, det är inget man kan styra med en kurva. Vad du pratar om är väl mer den eventuella värdering som kan uppstå när man tolkar statistiken, eller använder normalfördelningskurvan för att ”måtta in” människor, men det är ju inte normalfördelningens fel, tänker jag. Jag tror att det är viktigt att skilja på normalt=inom normen, där ordet ”normalt” är ett konstaterande som saknar värdering, och det ”normalt”/”onormalt” som vi använder i dagligt tal som ofta har en värdering. När ordet normalt används som värdering (”hon beter ju sig inte helt normalt”) håller jag med dig om att det kan innebära exkluderande och utanförskap. Men jag tror att man måste hålla isär begreppen (och definiera dem), för de innebär inte samma sak och olika människor lägger olika tolkningar i ordet normalt (vilket ju blir väldigt tydligt i de olika svar du får i dina FB-status). Normalfördelningskurvan i sig är inte ondskefull, den är matematik. Däremot har den säkert använts på knepiga sätt (jag tror ju t ex att målbetyg är att föredra framför normalfördelningsbetyg).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.