Hej!

Jag är en samlare. En samlare av färger, former och mänskligt beteende. Detta samlande uttrycker sig i foton, teckningar och ibland även i text…

Digitala teckningar

Somliga samlar på böcker, andra samlar på frimärken. Jag samlar på mänskliga beteenden. Mina teckningar är en resa i mitt eget sinne. Ett sinne fyllt av ansikten.

Reflektioner

Att reflektera är att existera. Genom reflektion via andras ögon ser vi oss själva. Jag reflekterar mina egna bilder och fascineras över det nya som jag ser.

Landskap

Jordnära